Offentliga rum

Demokratisk delaktighet handlar om mer än formella påverkansmöjligheter. Det måste finnas möjlighet att göra sin röst hörd på gator, torg och andra offentliga miljöer. Därför är makten över det offentliga rummet en viktig fråga.

Privatisering av det offentliga rummet 

Makten över gator och torg inskränks när stadslivet, som i Solna Centrum, flyttar in i gallerior. I inglasade centrum blir det ekonomiska intressen som styr vem som kan uttrycka sina åsikter. Där har fastighetsbolag rätten att neka människor att dela ut flygblad, hålla manifestationer eller till och med att spela musik. För att minska privatiseringen av det offentliga rummet ser Miljöpartiet därför restriktivt på tillkomsten av nya gallerior, köpcenter och andra anläggningar som riskerar att begränsa allas tillgång till det offentliga rummet.

Miljöpartiet vill istället bevara de öppna torgytor som finns kvar i Solna. Vi vill också att torg och platser för möten finns med vid planeringen av nya områden och stadsdelar i Solna.
 

Läs även Demokrati.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: