Överjärva gård

Miljöpartiet har långsiktiga ambitioner med Överjärva gård och vill att gården fortsätter att vara en naturnära och kulturhistorisk oas med starkt fokus på publika verksamheter.

Miljöpartiet vill

  • sätta upp tydliga riktlinjer för gårdens verksamhet
  • öka investeringarna i gården
  • utöka verksamheten på gården

För att Överjärva gårds verksamhet ska kunna utvecklas krävs en effektiv ägande och att gården styrs med tydliga direktiv. Vi är kritiska till att gården idag ägs av Råsunda förstad och att verksmheten styrs av Överjärva gård och vill se över styrandeformen för bästa utveckling. Inriktningen för Överjärva gård bör vara att gården ska vara ett inspirerande utflyktsmål såväl som en mötesplats för aktörer och verksamheter inom miljö- och kulturområdet.

Underhålls- och upprustningsplaner för Överjärva gård behöver upprättas samtidigt som kommunfullmäktige måste skjuta till nödvändiga resurser så dessa planer kan genomföras. Byggnaderna som är i dåligt skick i området måste få en byggnadsvårdsmässig restaurering. Ingen rivning bör ske utan att en efterföljande återuppbyggnad sker i ursprunglig stil.

Miljöpartiet vill utöka gårdens verksamhet genom att: 1) ge den nuvarande naturskolan större lokaler och verksamheten möjlighet att växa, 2) utöka möjligheterna att ha djur på gården, 3) utveckla utställnings och museiverksamheten med syfte att öka gårdens fokus på kunskap inom områdena kulturhistoria och miljö, 4) omvandal delar av gården till  ett miljöcentrum med fokus på lösningar för storstadsmänniskor, 5) satsa på att locka småföretag med kultur och miljöprofil till området, 6) etablera ekologiska konferensmöjligheter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Överjärva gård