Råstasjön

Miljöpartiet i Solna värnar om Råstasjön för dess unika naturvärde, rödlistade fåglar och för dess viktiga plats för friluftsliv och rekreation. Råstasjön är en unik plats i storstadsmiljö dit många människor söker sig för att uppleva vild natur och må bra i ett gemensamt grönområde.

Miljöpartiet säger nej till majoritetens förslag att bygga bostäder inom strandskyddet vid Råstasjön. Miljöpartiet anser att sjöns naturvärden alltid kommer att väga tyngre än behovet av bostäder. Behovet av grönområden är stort i ett förtätat Solna med nästan bara höghusboende. Det finns dessutom ingen anledning att bygga just i ett område med skyddsvärda arter och viktiga naturvärden.

 

Miljöpartiet vill: 

  • Skydda Råstasjön permanent

Gör Råstasjön med omgivningar till ett naturreservat. Stärk nuvarande strandskydd och skydda skogsområdet och våtmarken. 

  • Utveckla sambandet mellan Råstasjön-Lötsjön

Starta ett samarbete över kommungränserna för förbättrade natur- och rekreationsvärden. Stäng genomfartstrafiken på Sjövägen och omvandla miljön till ett sammanhängande rekreations- och parkområde.  

  • Bygga bostäder på andra platser i Solna

Vi vill omvandla Solnavägen till en boulevard som knyter samman Solna med Stockholm. Längs Solna Boulevard bygger vi en klimatsmart boendemiljö, 7000 bostäder och anlägger grönska.  

  • Skapa medborgardialog

När Råstasjön räddats, vill vi samla alla intresserade och i dialog planera utvecklingen av området runt Råstasjön. Målet är att höja sjöns natur- och kulturvärden.  

Läs också hela vår framtidsplan för Solna - en klimat- och miljösmart stad. Och vår blogg Solna - den gröna staden och våra många inlägg om Råstasjön

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: