Småföretag

Vår politik är inriktad på att stödja små– och medelstora företags utveckling.

Mindre företag är ofta flexibla och anpassar sig till nya lösningar samtidigt som de är en del av samhället omkring dem. Det är här de flesta jobb skapas och de verkligt konsumentorienterade tjänsterna finns. 

Vi ser att politiken måste anpassas så att den fungerar även för små företag. Därför vill vi driva en utpräglad småföretagarpolitik och är positiva till projekt som underlättar för småföretagare och kooperativ. En god service från Solna stad är en självklarhet så att de innovatörer och entreprenörer som har en idé får den hjälp de behöver för att förverkliga denna. 

Mindre upphandlingar 

För att möjliggöra för småföretagare att konkurera vid upphandlingar är det viktigt att upphandlingarna delas upp i mindre delar. På så vis kan vi få en mångfald av utövare och verklig konkurens.

Småföretagarhotell 

Miljöpartiet ser positivt på utvecklandet av företagshotell, där småföretag kan hyra in sig i arbetsrum och tillsammans med andra småföretag, kooperativ och föreningar få tillgång till sammanträdesrum, lunchrum och kontorsmaskiner.

Genus och mångfald 

I kommunens egen företagarservice måste genus- och mångfaldsperspektivet finnas med. Projektet med Svenska För Företagare tycker vi är positivt och vi anser att Solna ska hitta en form som gör att projektet kan fortsätta.

Läs även Arbetsliv.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: