Bostäder för unga

I dag står massvis med unga människor utan egen bostad. Ett sätt att stimulera bostadsbyggande är att sänka parkeringsnormen.

Flera kommuner har under senare år genomfört satsningar på bostäder för unga vuxna för att möta de stora behoven. Miljöpartiet vill att Solna tar initiativ för liknande satsningar där rätten till bostad prioriteras.

Bristen på billiga bostäder för unga vuxna är även ett problem för Solnas studenter. I Solna finns idag ett antal studentbostäder. När studierna avslutas står många utan möjlighet till egen bostad i Solna. Många har inte råd att köpa sig en bostadsrätt och genom Signalistens bostadsförmedling är det svårt att få lägenhet. Miljöpartiet vill skapa goda möjligheter för studenter att bo kvar i Solna också efter studietiden.

Ett av de hinder som finns för att i större utsträckning bygga billiga ungdomsbostäder är de höga parkeringsnormer som staden har. Beräknat per lägenhet ska 1,0 parkeringsplatser byggas. Konsekvenser är att den som bygger många små lägenheter måste bygga många dyra parkerinsplatser per ytenhet trots att bilinnehavet bland unga vuxna är mycket lågt. Detta ökar kostnaderna för byggherren och i förlängningen höjs även hyrorna. En sänkt parkeringsnorm för ungdomsbostäder/små lägenheter skulle öka incitamentet att bygga mer för våra unga vuxna. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: