Bostäder

Lyssna

Miljöpartiet vill

Att det byggs hyresrätter. Sotenäs kommun har numera ett bostadsförsörjningsprogram. Den rödgröna regeringen har tillskjutit medel för att utveckla bostadsmarknaden, byggbonusen. Vi vill att det genomförs en undesökning om behovet av olika typer av bostäder och att bostadsförsörjningsprogrammet uppdateras.

Det finns behov av en markreserv för att möta framtida behov av bostäder.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: