Energi

Lyssna

Miljöpartiet vill

  • Att kommunen sätter upp målet om 100% Förnybar energi.
  • Att energiplanen ska uppdateras, rådande är från 1987.
  • Att energirådgivningen blir en självklar part vid planering och byggande av nya bostäder
  • Att allt organiskt material tas om hand för att tillverka biogas, exempelvis hästgödsel och hushållsavfall.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: