Miljö

Lyssna

Miljöpartiet vill

  • Utveckla de lokala miljömålen, samt involvera näringsliv, allmänhet och föreningar i arbetet med de lokala miljömålen.
  • Öka skyddet av den odlingsbara marken.
  • Ha ett starkt skydd för våra vattentäkter
  • värna strandskyddet och tillgängligheten till våra stränder

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: