Utbildning

Lyssna

Miljöpartiet vill

  • Att elever med behov av stöd ska få det, i den ordinarie klassen, elever som har rätt till elevassistenter ska erbjudas det i ordinarie skolklass.
  • Att eleverna och personalen i skolan ska ha en god fysisk och psykisk arbetsmiljö.
  • Erbjuda våra gymnasieelever möjligheten att studera en dag i veckan på hemmaplan..
  • Återinföra segling med skolfartyg i högstadiet.
Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Livslångt lärande och nya livschanser

När arbetsmarknaden förändras är det nödvändigt för människor som mister jobbet att få möjlighet att skola om sig.

Läs mer

Regionen har dessutom de senaste åren fått ett stort tillskott av nya invånare som ska ges stöd i att etablera sig i det svenska samhället. Kunskap och bildning är nyckeln till personlig utveckling och ett allt viktigare medel för att stå stark i en internationell konkurrens. Folkhögskolor och studieförbund kompletterar den allmänna skolan på ett ypperligt sätt och ger människor nya livschanser. Regionens naturbruksgymnasier är en säker väg till arbete som förutom att utbilda också ska bidra till utveckling av landsbygden och till att stärka miljöarbetet i regionen. Vi ser positivt på lärlingsplatser. Validering är ett viktigt verktyg för att kunna ta tillvara människors kunskaper för den som inte har dokumenterade betyg att visa upp.

 

Fördjupning i ämnet Utbildning

I vårt remissvar på skolutredningen vill vi satsa på en ny skola i Kungshamn för högstadiet. Vi föreslår en stategisk placerin norr om Bankebergshemmet, nära till idrottshall och simhall. Elever från Smögens och Kungshamns skola flyttas till Sotenässkolan och därigenom frigörs central mark till bostadsbyggande. Bovallstrands skola blir kvar som F-3 skola. Eleverna från Bovallstrand Årskurs 4-6 flyttas till Hunnebostrands skola.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: