...
Janine Alm Ericson

Janine Alm Ericson är född 1973 och bor i Alingsås. Hon har bland annat studerat Statsvetenskap och Freds- och konfliktkunskap i Örebro, Uppsala och Göteborg. Efter studierna var hon egen företagare med taxi, innan en praktik på FN och volontärarbete i Kenya tog vid. Innan politiken tog över på heltid 2010 var hon ekonomiansvarig på familjeföretaget Speedheater System AB. 2006 gick hon in i politiken och blev gruppledare och ordförande för MP Alingsås. 2010 kompletterades det med en anställning som politisk sekreterare på Västragötalandsregionen, men ansvar för regionutvecklingsfrågor och kollektivtrafik. Janine kom in i riksdagen 2014 och har varit ekonomisk-politisk talesperson och är sedan 2019 gruppledare, jämställdhets och utrikespolitisk talesperson. Hon har familj och många husdjur.

...
Annika Hirvonen

Annika Hirvonen, 31 år, är gruppledare i riksdagen med ansvar för skolfrågor och migration. 2014-2018 var hon vice ordförande i justitieutskottet och ansvarade för rättspolitik, jämställdhet, hbtq-frågor och nationella minoriteter. 2010-2014 var hon kommunpolitiker i Sundbyberg och studerade parallellt på juristprogrammet och kurser i hållbar samhällsutveckling. Hon har även varit talesperson för En köpfri dag. Det hon är mest stolt över att ha åstadkommit under sina tre mandatperioder som politiker är handlingsplan för giftfria förskolor i Sundbyberg, samtyckeslagen och strykningen av volymmålet. Lokalt har hon förhandlat flera samarbetsöverenskommelser och nationellt ansvarade hon bl.a. för två förhandlingar om bekämpning av terrorism. Annika är tvåbarnsmamma, nybörjarodlare och cyklist.

...
Rebecka Le Moine

Rebecka Le Moine har studerat en master i naturvård vid Linköpings universitet, där hon gjorde sina examensarbeten tillsammans med WWF i Indien och Kambodja för att forska på tigrar. Hon har engagerat sig i miljöfrågor ideellt och har varit styrelseledamot för Skydda skogen och Naturskyddsförningens Länsförbund. Hon har jobbat som ekologkonsult, med naturvärdesbedömningar i fält och skrivit underlag inför miljökonsekvensbeskrivningar. 2017 tog hon initiativ till att fira den biologiska mångfaldens dag i Sverige, som hon spred bland annat genom en föreläsningsturné. Hon har fått pris av Kungen och WWF, som Årets Miljöhjälte 2017. 2018 blev hon utnämnd till Årets Alumn vid Linköpings universitet för sitt arbete. 2016 gick Rebecka med i Miljöpartiet, 2017 blev hon styrelseledamot i Gröna Studenter, och dess språkrör 2018. 2018 kryssade hon sig in i riksdagen och är partiets talesperson för biologisk mångfald.

...
Åsa Lindhagen

Åsa Lindhagen föddes 1980 och växte upp i Norrtälje. Hon är utbildad till civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Verksamhetsåret 2005/2006 var hon kårordförande för Linköpings teknologers studentkår och under 2006-2014 satt hon i Rädda Barnens styrelse. Efter examen arbetade Lindhagen som managementkonsult på EY. År 2012 utsågs hon till gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms kommunfullmäktige och år 2014 till socialborgarråd. Som socialborgarråd var hon engagerad i barns rättigheter, människor på flykt och arbete mot hemlöshet, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Efter valet 2018 blev hon statsrådsersättare i riksdagen och i januari 2019 utsågs hon till jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.Lindhagen har två barn.

...
Karolina Skog

Karolina Skog föddes 1976 i Åhus. Skog har en magisterexamen i humanekologi från Lunds universitet. Skog har sedan 2001 haft en rad tjänster inom Grön Ungdom och Miljöpartiet. Hon har varit ordförande i Miljöpartiet i Malmö och språkrör för Gröna Studenter som hon var med och grundade. 2010-2016 var Skog kommunpolitiker i Malmö. Först som politisk sekreterare, sedan som kommunalråd. En mandatperiod med ansvar för trafik och sen med ansvar för stadsbyggnad, bostadsförsörjning och service. Under denna tid hade Skog uppdrag i beredningen för samhällsbyggnad och styrelsen i SKR samt den statliga Bostadsplaneringskommittén. Mellan 2016-2019 var Karolina Skog miljöminister. Skog är idag riksdagsledamot och ekonomisk politisk talesperson, samt partiets budgetförhandlare. Skog är även särskild utredare för en socialt hållbar bostadsförsörjning.

...
Märta Stenevi

Märta Stenevi blev medlem i Miljöpartiet de Gröna 2012. Hon var 36 år gammal och trebarnsmamma när hon engagerade sig partipolitiskt. Märta hade då arbetat inom förlags- och bokbranschen i femton år, bland annat som marknadschef och inköps- och logistikchef. Beslutet att gå med i partiet bottnade i två personliga insikter:att de ekonomiska systemen måste ändras i grunden för att en omställning till ett hållbart samhälle ska vara möjlig, och hur förödande konsekvenser barns ojämlika uppväxtvillkor får. 2014 blev Märta Stenevi regionråd och vice ordf i regionstyrelsen i Skåne och 2016 stadsbyggnadskommunalråd i Malmö. 2019 valdes hon till partisekreterare. I sina roller har hon arbetat med politikområden som spänner från vård till kollektivtrafik till papperslösa barns rättigheter.

...
Pernilla Stålhammar

Pernilla Stålhammar är Riksdagsledamot för Miljöpartiet sedan 2014. Hon är idag social, hälsosjukvårds och folkhälsopolitisk talesperson, ledamot i socialutskottet och ersättare i justitieutskottet samt ledamot i riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen. Förra mandatperioden var hon partiets utrikes, bistånds och säkerhetspolitiska talesperson och ledamot i bl.a. utrikesnämnden och utrikesutskottet. Hon har varit sammankallande för Partistyrelsens Internationella Kommitté. Stålhammar har även arbetat länge med utrikespolitiska frågor på Utrikesdepartementet, Sida och som Sveriges representant i AfDBs styrelsearbete stationerad i Elfenbenskusten. Stålhammar är född och uppvuxen i Linköping. Hon är nationalekonom från Växjö och Dundee universitet. Hon bor i Stockholm med sin dotter.

...
Elin Söderberg

Elin Söderberg, 36 år, är uppvuxen i Umeå. Hon är utbildad statsvetare och har jobbat professionellt med klimat, energi och hållbar utveckling i över 10 års tid. Efter sin examen 2010 startade Söderberg eget företag för att arbeta som konsult för hållbar utveckling. 2011-2015 var hon hållbarhetskonsult under Esam AB. Sedan 2015 arbetar Söderberg som klimat- och energisamordnare vid Länsstyrelsen Västerbotten. Hon är även samverkansledare för samtliga Länsstyrelser i deras arbete med regionala klimat- och energistrategier. Söderberg satt i styrelsen för Miljöpartiets klimatnätverk 2015-2019 och var drivande i att ta fram Miljöpartiets Klimatfärdplan. Elin toppade riksdagslistan i Västerbotten 2018. Hon är idag Distriktsordförande i Västerbotten och ledamot i Umeå kommunfullmäktige.