De vill bli språkrör

Läs mer om alla kandidater nedan

...
Annika Hirvonen

Annika Hirvonen, 31 år, är gruppledare i riksdagen med ansvar för skolfrågor och migration. 2014-2018 var hon vice ordförande i justitieutskottet och ansvarade för rättspolitik, jämställdhet, hbtq-frågor och nationella minoriteter. 2010-2014 var hon kommunpolitiker i Sundbyberg och studerade parallellt på juristprogrammet och kurser i hållbar samhällsutveckling. Hon har även varit talesperson för En köpfri dag. Det hon är mest stolt över att ha åstadkommit under sina tre mandatperioder som politiker är handlingsplan för giftfria förskolor i Sundbyberg, samtyckeslagen och strykningen av volymmålet. Lokalt har hon förhandlat flera samarbetsöverenskommelser och nationellt ansvarade hon bl.a. för två förhandlingar om bekämpning av terrorism. Annika är tvåbarnsmamma, nybörjarodlare och cyklist.

...
Rebecka Le Moine

Rebecka Le Moine har studerat en master i naturvård vid Linköpings universitet, där hon gjorde sina examensarbeten tillsammans med WWF i Indien och Kambodja för att forska på tigrar. Hon har engagerat sig i miljöfrågor ideellt och har varit styrelseledamot för Skydda skogen och Naturskyddsförningens Länsförbund. Hon har jobbat som ekologkonsult, med naturvärdesbedömningar i fält och skrivit underlag inför miljökonsekvensbeskrivningar. 2017 tog hon initiativ till att fira den biologiska mångfaldens dag i Sverige, som hon spred bland annat genom en föreläsningsturné. Hon har fått pris av Kungen och WWF, som Årets Miljöhjälte 2017. 2018 blev hon utnämnd till Årets Alumn vid Linköpings universitet för sitt arbete. 2016 gick Rebecka med i Miljöpartiet, 2017 blev hon styrelseledamot i Gröna Studenter, och dess språkrör 2018. 2018 kryssade hon sig in i riksdagen och är partiets talesperson för biologisk mångfald.

...
Märta Stenevi

Märta Stenevi blev medlem i Miljöpartiet de Gröna 2012. Hon var 36 år gammal och trebarnsmamma när hon engagerade sig partipolitiskt. Märta hade då arbetat inom förlags- och bokbranschen i femton år, bland annat som marknadschef och inköps- och logistikchef. Beslutet att gå med i partiet bottnade i två personliga insikter:att de ekonomiska systemen måste ändras i grunden för att en omställning till ett hållbart samhälle ska vara möjlig, och hur förödande konsekvenser barns ojämlika uppväxtvillkor får. 2014 blev Märta Stenevi regionråd och vice ordf i regionstyrelsen i Skåne och 2016 stadsbyggnadskommunalråd i Malmö. 2019 valdes hon till partisekreterare. I sina roller har hon arbetat med politikområden som spänner från vård till kollektivtrafik till papperslösa barns rättigheter.

...
Elin Söderberg

Elin Söderberg, 36 år, är uppvuxen i Umeå. Hon är utbildad statsvetare och har jobbat professionellt med klimat, energi och hållbar utveckling i över 10 års tid. Efter sin examen 2010 startade Söderberg eget företag för att arbeta som konsult för hållbar utveckling. 2011-2015 var hon hållbarhetskonsult under Esam AB. Sedan 2015 arbetar Söderberg som klimat- och energisamordnare vid Länsstyrelsen Västerbotten. Hon är även samverkansledare för samtliga Länsstyrelser i deras arbete med regionala klimat- och energistrategier. Söderberg satt i styrelsen för Miljöpartiets klimatnätverk 2015-2019 och var drivande i att ta fram Miljöpartiets Klimatfärdplan. Elin toppade riksdagslistan i Västerbotten 2018. Hon är idag Distriktsordförande i Västerbotten och ledamot i Umeå kommunfullmäktige.