Dela istället för att äga

Klimatet och jordens begränsade resurser tål inte att vi fortsätter att konsumera på samma sätt som vi gjort. För att vi ska kunna leva gott inom planetens gränser behöver vi dela mer på resurserna. Mycket kan göras på lokal nivå. Miljöpartiet i Stockholm anser att stadens uppgift ska vara att underlätta omställningen till ett samhälle som bygger på samutnyttjande i stället för ägande.

Miljöpartiet vill

  • Gynna verktygs-, cykel- och bilpooler
  • Satsa på återbruk i varje stadsdel
  • Stödja uthyrningsverksamhet av sportutrustning hos idrottsföreningar

Återanvändning och delning är ett bra sätt att hushålla med våra begränsade resurser. Enligt SCB fortsätter svenskarnas materialkonsumtion att öka. Vi ligger stadigt över EU-genomsnittet både när det gäller materialförbrukning per person och hur mycket naturresurser som går åt per genererad krona i ekonomin. Samtidigt har de utsläpp som vår konsumtion ger upphov till utomlands ökat med 50 procent de senaste 20 åren. För att vi ska kunna leva gott inom planetens gränser behöver vi dela mer på resurserna. 

Minst ett återbruk i varje stadsdel

Stockholmarna går redan före och bygger nya nätverk för att bli av med prylar de inte behöver, över nätet eller i gemensamma lokaler i flerbostadshuset. Genom att stödja fler återbruk i Stockholm kan delningsekonomin tillåtas ta större plats och därmed bidra till bättre resursutnyttjande, minskat avfall och nya jobb för människor som står långt från arbetsmarknaden. Det ska finnas minst ett återbruk i varje stadsdel.

Återvinning nära Stockholmarna

Tjänster som dessa tror vi gynnas av att det kopplas nära våra återvinningscentraler samtidigt som vi också satsar på mobil återvinning och återbruk. Dessa tjänster behöver finnas nära Stockholmarna.

Gynna pooler- och uthyrningsverksamhet

Vi vill minska antalet bilar per person i staden genom att gynna bilpooler. Det finns potential för liknande pooler för andra tjänster. Det ska vara enkelt att som företag komma in i den här ekonomin. Samtidigt ser vi uthyrningsverksamhet av sportutrustning som viktigt för att minska den tröskel som idrott innebär för ekonomiskt svaga familjer.

Staden behöver inte alltid vara den som utför dessa tjänster utan nya gröna jobb kommer skapas av denna utveckling. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: