Levande Stockholm

Miljöpartiet i Stockholms stad har skapat ett levande Stockholm med sommargågator och sommartorg, fler uteserveringar med längre öppettider och pop up-parker på det som tidigare varit parkeringsplatser. Vi för en politik som prioriterar en stad för människor med fler gågator, grönska, sittplatser och bättre förutsättningar för stadsliv.

Miljöpartiet vill

  • skapa fler sommargågator, sommartorg och pop up-parker i Stockholm
  • levandegöra stadens kajer
  • göra det enklare att hemestra - upptäcka och njuta av Stockholm
  • skapa bättre möjligheter att utöva idrott i sin närmiljö

Ett Levande Stockholm 

Miljöpartiet vill se ett levande Stockholm. Vi vill skapa fler sommargågator, sommartorg och helggågator i både ytterstad och innerstad samt levandegöra stadens kajer. 

För fjärde året i rad har Miljöpartiet bidragit till att Stockholm fått fler sommargågator, sommartorg och pop up-parker än tidigare. Under 2017 invigdes fem nya sommargågator, fyra sommartorg och fyra pop up-parker. Det har varit välkomnat av många stockholmare och under 2018 har listan utökats med ytterligare sju sommargågator, sex sommartorg och en pop up-park. 

Gågator gör Stockholm trevligare, grönare och bidrar till en mer levande stad med fler uteserveringar och stadsliv. Fler får ta del av utrymmet när gatorna fylls av människor, serveringar och växtlighet i stället för enbart bilar. Det lokala näringslivet gynnas av ett rikt stadsliv och miljöpartiet kommer att fortsätta jobba för att Stockholm ska få fler gågator och breddade trottoarer under nästa mandatperiod.

Även stadens kajer kan levandegöras och bli mer attraktiva. Mellan Skanstull och Norrtull vill vi utforma ett attraktivt gångstråk med Nordens längsta gågata.

Staden ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga. Det är en demokratisk rättighet att kunna röra sig fritt i samhället. Vi har gjort det möjligt att använda parkeringsplatser för tillfälliga parker och uteserveringar, vilket kan göra trottoarerna mer framkomliga för barnvagnar och synskadade. Det är även viktigt att fortsätta separera fotgängare och cyklister så att säkerheten ökar. 

Hemestra – upptäck Stockholm

Stockholm är en stad med ett fantastiskt kulturutbud, vackra promenadstråk, badplatser, kaféer och museer. I vårt Stockholm utvecklas kultur och besöksnäringen och vi investerar i fler parker, promenadstråk och friskare och renare bad. Med renare vatten i både innerstad och ytterstad kan det skapas fler badplatser. Vi vill att gammal som ung ska kunna hitta till våra natur- och kulturreservat genom arbetet med ökad tillgänglighet. Då kan fler lockas till stadens naturstigar och skidspår.

Möjlighet att utöva idrott i sin närmiljö

Vi vill främja livskvalitet och hälsa genom att underlätta för sociala aktiviteter, utomhusvistelse och vardagsmotion där människor lever, arbetar, studerar och umgås. Med fler utegym, motionsspår och dansbanor i olika stadsdelar ges stockholmarna utökade möjligheter till spontan motion och rörelse i sin närmiljö. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: