Förbifart Stockholm

Stockholm behöver mer och bättre kollektivtrafik, inte fler motorvägar.

Efter valet 2014 fryste regeringen projektet Förbifart Stockholm för att ge Stockholmsregionen möjlighet att omförhandla trängselsavgiftens intäkter. Stockholm stad beslutade om en förhandlingsbegäran så att intäkterna från trängselavgifterna kunde gå till både kollektivtrafik och nya vägar istället för bara till vägar som exempelvis Förbifarten. Stockholms läns landsting meddelade att de inte var intresserade av att omförhandla finansieringen med trängselavgifter för Förbifart Stockholm. Eftersom landstinget gick emot en omförhandling hade Miljöpartiet inte längre någon möjlighet att förhindra projektet. Strax därefter fick Trafikverket lagligt rätt att påbörja arbetet.

Miljöpartiet anser fortfarande att Stockholm behöver mer och bättre kollektivtrafik, inte fler motorvägar. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: