Ett starkt föreningsliv

Det ideella föreningslivet har stor betydelse för Stockholm och stockholmarna. Stödet till föreningslivet ska öka och vara förutsägbart för att möjliggöra långsiktighet. Endast föreningar som verkar för människors lika värde och jämlikhet ska beviljas stöd.

Miljöpartiet vill

  • fortsätta att öka stödet till det ideella föreningslivet
  • att frivilliga organisationer som arbetar med barn och unga lätt ska kunna ta del av offentliga stöd
  • stärka arbetet för kvinnofrid och mot våld

Alla har rätt till en kreativ fritid

Alla har rätt till en kreativ fritid som stärker självkänslan och delaktigheten i samhället samt motverkar främlingskap och ohälsa. Stockholm ska stärka arbetet med ungdomars eget skapande och medbestämmande i samverkan med ideella organisationer i stadsdelarna. Fritidsverksamheten ska vara tillgänglig och lika attraktiv för flickor som för pojkar.  Det är viktigt att staden endast stöttar föreningar som verkar för människors lika värde och jämlikhet. 

Motverka diskriminering

Stockholms stad är den huvudsakliga bidragsgivaren till idrottsrörelsen i Stockholm och har ett stort inflytande på idrotts- och friluftsföreningar, dels ekonomiskt men också genom tilldelning av tider i stadens anläggningar. Stadens bidrag till idrottsrörelsen skall sträcka sig från barn- och ungdomsverksamhet till familjers och äldres möjligheter till fysisk aktivitet. Idrottsrörelsen påverkar särskilt barn och ungdomars värderingar och beteende. Därför ska bidrag utgå till de som verkar för människors lika värde, ökad jämställdhet och jämlikhet samt till de som inte satsar på tidig elitisering.

Den del av det kommunala föreningsstödet som går till ytterstadens föreningar har visat sig vara en viktig åtgärd för att stärka gruppers identitet och inflytande i samhället samt motverka vardagsrasism och diskriminering. Det är viktigt att stödet långsiktigt säkras och ligger på en tillfredsställande nivå.

Stärk arbetet för kvinnofrid

Stockholm stad ska öka stödet till de frivilligorganisationer som arbetar för kvinnofrid och med mäns våldsbeteende, likaså tillfrivilligorganisationer som arbetar med barn och unga. Frivilligorganisationer gör en stor insats i arbetet mot hemlöshet. Miljöpartiet vill stärka anslaget för stöd till organisationer som arbetar för och med hemlösa.

Det fria kulturlivet är nödvändigt för att Stockholm ska vara en vital kulturstad. Ett fritt kulturliv främjar den kulturella mångfalden. Att skapa förutsättningar för ett starkt kulturliv vid sidan av institutionerna är ytterst en fråga om yttrandefrihet och demokrati. Det är därför viktigt att stadens ger kulturstöd till fria kulturorganisationer. Alla organisationer ska ha lika möjlighet att ta del av systemet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: