Gågator

Gågator gör Stockholm trevligare, grönare och bidrar till en mer levande stad med fler uteserveringar och stadsliv. Fler får ta del av utrymmet när gatorna fylls av människor, serveringar och växtlighet i stället för enbart bilar.

Miljöpartiet vill

  • skapa fler gågator i både innerstad och ytterstad
  • göra trottoarerna bredare
  • skapa nordens längsta gågata mellan Skanstull och Norrtull
  • separera fotgängare och cyklister

”Succén med sommargågator har utökats varje år och har inneburit mer plats för människor och umgänge med uteserveringar och gatumöblering genom att minska utrymmet för bilarna.”

Ett levande Stockholm

Miljöpartiet vill se ett levande Stockholm. Vi vill skapa fler sommargågator, sommartorg och helggågator i både ytterstad och innerstad samt levandegöra stadens kajer. 

För fjärde året i rad har Miljöpartiet bidragit till att Stockholm fått fler sommargågator, sommartorg och pop up-parker än tidigare. Under 2017 invigdes fem nya sommargågator, fyra sommartorg och fyra pop up-parker. Det har varit välkomnat av många stockholmare och under 2018 har listan utökats med ytterligare sju sommargågator, sex sommartorg och en pop up-park. 

Gågator gör Stockholm trevligare, grönare och bidrar till en mer levande stad med fler uteserveringar och stadsliv. Fler får ta del av utrymmet när gatorna fylls av människor, serveringar och växtlighet i stället för enbart bilar. Det lokala näringslivet gynnas av ett rikt stadsliv och miljöpartiet kommer att fortsätta jobba för att Stockholm ska få fler gågator och breddade trottoarer under nästa mandatperiod.

Även stadens kajer kan levandegöras och bli mer attraktiva. Mellan Skanstull och Norrtull vill vi utforma ett attraktivt gångstråk med Nordens längsta gågata.

Staden ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga. Det är en demokratisk rättighet att kunna röra sig fritt i samhället. Vi har gjort det möjligt att använda parkeringsplatser för tillfälliga parker och uteserveringar, vilket kan göra trottoarerna mer framkomliga för barnvagnar och synskadade. Det är även viktigt att fortsätta separera fotgängare och cyklister så att säkerheten ökar. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: