I Miljöpartiets Stockholm får alla plats

Hatbrotten har ökat under de senaste åren. Det är inte acceptabelt. För att säkerställa att alla stockholmare ska kunna uttrycka sitt ursprung, sin kärlek, sexualitet eller könsidentitet – utan rädsla för fördomar och diskriminering – måste Stockholms stad jobba aktivt för att motverka hatbrott.

Miljöpartiet vill

  • att Stockholms stad ska säkerställa att stöd och bidrag fördelas på ett så demokratiskt och jämställt sätt som möjligt
  • att hbtq-kompetens ska finnas på alla brottsofferjourer

Vad är ett hatbrott?

Ett hatbrott är ett brott som begås för att förövaren identifierar offret som medlem i en identifierbar grupp. I lagstiftningen finns en straffskärpningsregel i brottsbalken 29 kap. 2 § 7 enligt vilken brott med motiv att kränka någon på grund av ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning kan straffas hårdare än brott utan kränkningsmotiv.

Enligt Brottsförebyggande rådet identifierades 5 493 brottsanmälningar från år 2011 med ett hatbrottsmotiv. Hat- och hetsbrott är strukturella fenomen. Brotten kan även betecknas som ”budskapsbrott”, det vill säga att de riktas mot många fler än det enskilda offret. Brotten är instrumentella på så sätt att de syftar till att inskränka människors beteende och valfrihet, vilket också lyckas: studier visar att människor som utsatts för hatbrott blir mindre öppna och mer rädda under en lång tid efteråt. Att hatbrotten har ett ”budskap” och är instrumentella brott gör att de har en djupare inverkan på demokratin än andra brott.

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: