Borgarrådssekreterare för Miljöpartiet i Stockholms stad

Lyssna

Miljöpartiet de gröna har sedan valet 2018 bildat ett nytt grönblått samarbete som tillsammans styr Stockholm. Nu söker vi en vikarierande borgarrådssekreterare till trafikroteln som Miljöpartiet ansvarar för. Du kommer ingå i en grupp med ytterligare en borgarrådssekreterare och en pressekreterare.

Arbetet består av att skriva fram ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, ta fram underlag till trafikborgarrådet samt författa artiklar och andra politiska texter. I det löpande arbetet handlar det också om att följa arbetet i nämnder och styrelser och att ha täta kontakter med övriga politiska partiers borgarrådssekreterare i majoriteten. Du ska ha goda kunskaper i de politiska områden som är kopplade till trafikrotelns ansvarsområde och relevant yrkeserfarenhet. Du ska kunna skapa förtroende, kunna arbeta självständigt och samtidigt kunna arbeta i nära relation till dina arbetskamrater och chef.

Vi erbjuder dig ett arbete, i en miljö som periodvis kan vara mycket hektisk, men alltid inspirerande. Miljöpartiet är en arbetsgivare som gillar olika och vet att olika erfarenheter är utvecklande och bidrar till en modern och mänsklig arbetsplats. Vi välkomnar därför alla sökande oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, funktionalitet eller etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Du delar Miljöpartiets värderingar, men det finns inga krav på tidigare engagemang eller medlemskap.

Tjänsten är en föräldraledighetsvikariat från och med den 28 januari 2019 och som längst till och med den 1 november 2019. Vi har oreglerad arbetstid och är anställda enligt 4 kap 30-32 §§ kommunallagen. Tjänsten är en heltidstjänst. Mer information lämnas av kanslichef Gabrielle Gjerswold, 08-508 296 94. Facklig kontaktperson är Samuel Svan, Vision, 08-508 296 17. Sista ansökningsdag är den 11 december, du skickar din ansökan till [email protected]

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: