Slussen

Slussen byggs om för att den gamla konstruktionen är utsliten och det behövs en bättre vattenreglering av Mälaren. Miljöpartiet har fått igenom en rad förändringar inom ramen för detaljplanen vilka innebär en förbättringar för kollektivtrafik, gång och cykel.

Miljöpartiet vill

  • att gång, cykel och kollektivtrafik fortsätter prioriteras vid byggandet av Nya Slussen
  • att Nya Slussen ska innebära en minskning av biltrafiken med 30 procent
  • att Södermalmstorg ska få vara en tillgänglig plats där stockholmarna kan mötas

Miljöpartiet har haft invändningar mot Slussenprojektet under arbetets gång. Då detaljplanen redan vunnit laga kraft då Miljöpartiet blev en del av den styrande majoriteten efter valet 2014 så fokuserade vi då på att få igenom förbättringar inom ramen för detaljplanen. Förändringarna innebär att Nya Slussen planeras för en minskning av biltrafiken med 30 procent, att framkomligheten med cykel vid Nya Slussen förbättras bland annat genom att cyklarna får en rakare väg över Slussen mot cykelbron vid Centralbron och att cykelbron breddas och dimensioneras för ett högre antal cyklister.

Stadsbussarnas framkomlighet kommer att blir bättre genom att de får högre prioritet vid korsningen Munkbron/Skeppsbron, samt att de ges en möjlighet att vända vilket är särskilt viktigt vid ersättningstrafik.

Även bebyggelsen på Södermalmstorg ska förbättras och utformas på ett sådant sätt att det offentliga rummet görs mer tillgängligt och blir en plats för möten. Detta innebär att bebyggelsen på torget kommer minskas något mot utgångsförslaget och att husen uppförs i stadens regi.

Inför valet 2014 utlovades en granskning av projektet. Efter valet tillsatte den rödgrönrosa majoriteten en expertgrupp för att utreda ett antal aspekter av detaljplanen för Nya Slussen. Expertgruppens analys ligger till grund för det de förändringar som nu görs i projektet Nya Slussen.

Nya Slussens trafiklösningar ska vara klara år 2022 och hela projektet är färdigställt 2025.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: