En trygg hälso- och sjukvård

Lyssna

Miljöpartiet vill att vård ska ges efter behov. Där behoven är större måste det finnas mer resurser. Det handlar om att öka resurserna till vissa vårdcentraler för en mer jämlik hälsovård, till vård för en god psykisk hälsa och till förlossningsvården. Vi måste förbättra sjukvårdspersonalens arbetsmiljö och bli en attraktiv arbetsgivare.

Miljöpartiet vill

  • Jämlik hälsa och vård
  • Satsa på barns psykiska hälsa
  • Stärk förlossningsvården
  • Landstinget ska bli en attraktiv arbetsgivare

Jämlik hälsa och vård
Vissa delar av Stockholmsregionen är friskare än andra. Denna ojämlikhet i hälsa måste minska. För att skapa en mer jämlik hälsa måste vi ge mer resurser till de delar i länet där behoven är störst. Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Alliansens tillfört mer resurser till vårdcentraler i områden där många är sjuka och behöver mycket stöd. Det är ett första steg mot en mer jämlik hälsa i länet. Miljöpartiet vill också genomföra ett strategiskt arbete för att förebygga ohälsa genom tydliga hälsoinsatser. Mycket lidande kan förhindras med hjälp av omställning mot hälsa.

Satsa på psykisk hälsa
Allt fler mår psykiskt dåligt, lider av stress, oro, ångest och självhat. Särskilt tydlig är den här trenden bland unga. Den negativa trenden måste vändas. Miljöpartiet vill satsa mer på barn och ungas psykiska hälsa och särskilt på tidiga insatser. Barn behöver hjälp som hjälper! Vi vill också tydligt utöka vårdcentralernas uppdrag att arbeta med psykisk ohälsa och sammanföra den somatiska och psykiatriska vården och erbjuda patienter en helhetsvård.

Stärk förlossningsvården
Nu är det åter kris i förlossningsvården. Alliansen har stängt ner förlossningsavdelningar och nu vill barnmorskorna inte jobba för landstinget. Miljöpartiet satsar så att landstinget kan anställa fler barnmorskor, så varje födande ska ha en barnmorska med under hela den aktiva förlossningsfasen. Vi vill öppna en barnmorskeledd förlossningsavdelning på Karolinska Huddinge. Så kan vi garantera en säker och trygg förlossningsvård som personalen och familjerna efterfrågar.

Landstinget ska bli en attraktiv arbetsgivare
Personalsituationen inom hälso- och sjukvården befinner sig i en permanent krissituation. Det berör nästan alla yrkesgrupp och märks på de flesta arbetsplatser. Särskilt tufft är arbetssituationen för klassiskt kvinnodominerade yrken, som sjuksköterskor och barnmorskor. Den största orsaken till krisen är Landstingets egen organisation och arbetsmiljö. Den dåliga arbetsmiljön beror till stor del på bristen på personal som skapar en svår och stressig arbetsmiljö. Vi vill göra en storsatsa på personalen på lön och specialistutbildning för sjuksköterskor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: