En klimatsmart Stockholmsregion

Lyssna

Vi vill ställa om till en modern och hållbar storstadsregion. Då behöver vi investera i förnybar energi, energieffektivisera och göra Stockholms läns landsting fossilfritt. Därför satsar Miljöpartiet omkring 600 miljoner i budgeten på det. På så vis kan landstinget gå från ord till handling i klimatarbetet.

Miljöpartiet vill

  • Energieffektivisering
  • Fossilfritt landsting
  • Klimatkansli
  • Säkra dricksvattnet

Energieffektivisering

Miljöpartiet satsar 500 miljoner i sin investeringsbudget på energieffektivisering.

100 procent förnybart 

Vårt mål är att Stockholmsregionen ska få all energi och värme från vind, sol och vatten. Områden för förnyelsebar energi ska pekas ut i den regionala utvecklingsplanen. Solceller och solfångare ska monteras på landstingets fastigheter där det är möjligt. Vi ska också investera i nya vindkraftsparker. Transporter ska göras med tåg, båt och förnybart bränsle. 

Klimatkansli

Miljöpartiet vill inrätta ett klimatkansli på Tillväxt och Regionplaneringsförvaltningen. Dess uppgift ska vara att stötta kommunerna i arbetet med att minska klimatutsläppen samt påverkan från extremt väder.

Säkra dricksvattnet 

Stockholmsregionen har ett av världens bästa dricksvatten. Det måste vi bevara, även med kommande klimatförändringar. Redan idag är dricksvattnet sårbart och det behövs mycket snart bättre reningsmetoder om det ska fortsätta vara ett av världens bästa. 

 

Fördjupning i ämnet Klimat

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: