Regionprogram 2022-2026

Med ny klimatpolitik når Stockholmsregionen klimatmålet

Stockholms län ska bli världens första klimatneutrala storstadsregion 2035. Idag firar vi i Region Stockholm Miljöpartiets nya regionprogram. Det gör vi med fokus på att utsläppen måste ned.

Länk till Regionprogrammet 

 

Stockholms län behöver minska klimatutsläppen med tolv procent per år för att nå klimatmålen. Det visar den koldioxidbudget som Region Stockholm under MP ledning och Länsstyrelsen precis tagit fram.

Nu presenterar Miljöpartiet sitt nya regionprogram med en politik för att Stockholms län ska nå sina klimatmål. När Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen granskat de politiska partiernas klimatpolitik så kommer Miljöpartiet i topp. Så det är uppenbart att det är grön politik som nu krävs.

Klimatförändringarna möter vi genom att få ner utsläppen från transporterna och från elförsörjningen.

Minska utsläppen från transporter

Vi satsar på cykel, bygger ut kollektivtrafiken och prioriterar hållbara transporter. Därför vill vi lägga ner Bromma flygplats och skrota alla planer på nya motorvägar i vårt län. Vi vill också minska behovet av resor genom att planera för femton-minuters-staden. Denna modell finns i Paris och betyder att vi planerar vår region utan att långa resor krävs för vardagliga behov.

Men det räcker inte. Biltrafiken måste nu göra det busstrafiken redan gjort, ställa om till hållbara transporter. Det handlar om elektrifiering och det kräver mer närproducerad energi från vindkraft, men också fler laddstolpar.

 

Fler resor utan bil och billigare kollektivtrafik

Miljöpartiet är stolta över att vi fortsatt bygga ut kollektivtrafiken trots att vi befunnit oss i en svår kris de senaste åren. Nya spår, nya busslinjer och flera människor som fått nära till en hållplats eller station. Det här kostar stora summor och det har gjort att vi behövt höja priset på resorna. Men, det har blivit för dyrt. På kort sikt vill vi därför sänka priser

 • Halvera priset på månadskort studenter, nytt pris 325 kr
 • Sänk priset på månadskortet för ungdom och pensionärer med 100 kr i månaden.
 • Permanenta satsningen på gratis sommarkort för barn och ungdom.

På längre sikt vill vi ändra finansieringen av kollektivtrafiken så att vi kan bygga ut och sänka fler biljettpriser.

 

Vindkraft

Ska vi klara omställningen behöver vi mer förnybar el som produceras i vårt närområde.Vi vill se en vindkraftspark till havs skulle producera lika mycket el som Forsmark.

Miljöpartiet vill att de kommuner som har vindkraft kompenseras för det. Det stora hotet här är att Moderaterna bedriver en skräckpropaganda mot vindkraft i vårt län. De vill se kärnkraft. Det tar för det första lång tid att bygga samtidigt som vi inte sett förslag från moderaterna var i Stockholms län moderaterna vill se ny kärnkraft.

Klimatomställningen är viktig men kommer inte att genomför med full kraft om människor inte samtidigt har jämlika livsvillkor i vår region och en god hälso- och sjukvård. Personer med sämre ekonomi, litet socialt nätverk, låg utbildning upplever oftare utanförskap och har en generellt sämre hälsa än andra. Det gäller både den fysiska och psykisk ohälsan. Levnadsvillkoren och förutsättningarna att vara frisk måste förbättras.

 

En jämlik vård

Vårdens resurser ska användas rätt och gå till de som mest behöver den En jämlik vård handlar om att kunna få god vård oavsett var man bor, storleken på plånboken, Ingen diskriminering får förekomma. Vården ska vara skattefinansierad, inte försäkringsfinansierad och resursernas fördelas efter var de med störst vårdbehov bor.

 

Vård för en god psykisk hälsa

Den psykiska hälsovården är högt prioriterad av Miljöpartiet. Vi vill fortästta bygga ut och reformera vården för psykisk hälsa.

 • Anställ 100 fler psykologer på BUP så att barn kan få rätt vård i tid.
 • Inför mobila team som kan söka upp personer med psykisk ohälsa.
  Satsa på ätstörningsvården.
 • Utöka stödet till föräldrar med barn med neuropsykologiska diagnoser.

 

Satsa på personalen

Utan personal som orkar arbeta länge i vården har vi ingen stabil vård. En reform för ett hållbart arbetsliv i vården måste komma på plats. Personalens arbetssituation är tuff och måste förbättras radikalt. Bara så kan vi bryta den negativa trenden med personal som flyr vården.

 • Inför kortare arbetsdagar
 • Inför flexibla scheman
 • Höj lönerna

 

Relaterade nyheter

Södermanland, 5 juli 2022

Vi har inte råd att gå miste om mer personal

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter