Ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård

Stockholms läns landsting ansvarar för att det finns en säker ambulanssjukvård och att medborgare ska känna sig trygga i att de får ett snabbt och tryggt omhändertagande om olyckan skulle vara framme. Ambulanssjukvården ska ha goda resurser för att även i svårt pressade situationer kunna rycka ut och snabbt komma fram till sina akuta uppdrag.

Miljöpartiet vill

  • Korta väntetiderna
  • Ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb
  • Ta tillvara medarbetarnas kompetens
  • Ledarskap för ständiga förbättringar

Fyra förslag för en tryggare ambulanssjukvård

Miljöpartiet presenterar här ett nytt koncept som ska göra ambulanssjukvården i Stockholmsregionen tryggare.  Med en sammanhållen ledningscentral, bättre arbetsvillkor och medarbetarnas kompetens som tas tillvara, ska ambulanssjukvården vinna invånarnas tillit. Ambulansen ska kunna vara framme inom tio minuter vid prio 1 larm, i 75 procent av fallen.

Vi vill att invånarna ska vara trygga med att ambulansen kommer i tid om olyckan är framme. Men medarbetare och chefer vittnar idag om en rörig organisation som saknar samarbete sinsemellan.  För att komma tillrätta med de övergripande problemen föreslår därför Miljöpartiet en förnyelse av hela ambulanssjukvården

I dialog med patientföreningar, ambulanspersonal och den högsta ledningen för ambulansföretagen, har vi fått ta del av synpunkter kring hur arbetet kan förbättras. Resultatet är en åtgärdsplan med följande fyra förslag:

Korta väntetiderna

Vi vill återinföra tidssatta mål om när ambulans ska vara på plats vid prio 1 larm. Målsättningen ska vara hjälp inom tio minuter för de svårast sjuka, i 75 procent av fallen. Idag är det företagen Falck, Samariten och det landstingsdrivna bolaget AISAB som kör ambulans i Stockholmsregionen. SOS Alarm dirigerar och prioriterar ambulanserna efter inkomna larmsamtal. För att korta väntetiderna vill vi införa en sammanhållen ledningscentral, där alla aktörer är placerade under samma tak. Det skulle också leda till en trygg, säker och fungerande organisation. 

Ge bästa möjliga förutsättningar till medarbetarna

Ambulanspersonal som arbetat 30 timmar i sträck utan paus för mat, toalettbesök eller återhämtning, äventyrar patienternas säkerhet.  Samverkan mellan aktörerna blir ett första steg i rätt riktning för en bättre arbetsmiljö. Den som har det formella ansvaret för arbetsmiljön ska kunna fatta beslut om när arbetspass anses avslutade, eller när det krävs pauser. Så är det inte idag. Ambulanssjukvårdens medarbetare och deras insatser är ovärderliga. Genom ett gott ledarskap kan medarbetarnas tankar i kombination med forskning och utveckling utgöra den största drivkraften i förändringsarbetet. Landstinget ska ställa tuffa krav redan i upphandlingen vad gäller arbetsvillkor.

Ta tillvara medarbetarnas kompetens

För att korta väntetiderna inom ambulanssjukvården behöver kompetensen tas tillvara hos de specialistutbildade sjuksköterskorna. Låt dem avgöra vem som får åka med in till sjukhus, skickas vidare till vårdcentral, stanna hemma, bli bedömd av akutläkare eller åka direkt till geriatriken utan att passera akuten. Modern teknik ska uppdateras, och göra det möjligt att skriva patientjournal redan i ambulansen. Idag förs journalerna när patienten lämnas vidare. Kön till de få datorer som finns skapar ofta en onödig flaskhals.

Ledarskap för ständiga förbättringar

Ambulanssjukvården behöver ständigt förbättras. Vi vill därför se ett framtida ledarskap för utvecklingen av ambulansen, som tar tillvara på ny medicinteknik. Ett gott ledarskap ska möjliggöra behovet av fler vårdinsatser framöver. Det behövs också marginaler för att hantera oväntade ambulansutryckningar, som vid flyg- eller trafikolyckor.

Människor ska kunna lita på att ambulansen kommer fram i tid och att bemötas av personal som har tid och utrymme den dag olyckan är framme.

 

 

 

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter