Ekonomi och skatter

Ekonomi och skatter

För att Stockholmsregionen ska kunna bli en modern, mänsklig och miljösmart plats att verka och bo på, behöver vi ställa om till en hållbar ekonomi. En hållbar ekonomi innebär att Stockholms läns landsting tar ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar så att både dagens och morgondagens generationer ges möjlighet till ett bra liv.

Hälso- och sjukvården samt kollektivtrafiken ska vara solidariskt finansierad, så att ingen ska behöva avstå från att söka vård eller åka kollektivt av ekonomiska skäl.

De offentliga resurserna ska användas på bästa sätt genom långsiktig planering och professionell verksamhetsstyrning. Upphandling av kollektivtrafik och fortsatta vårdval ska grundas på kvalitet istället för att enbart öka andelen privata utförare.

Alla investeringar och reinvesteringar ska syfta till att stärka den sociala och miljömässiga hållbarheten i regionen. Det innebär att vi ser till helheten i samhället, och tänker långsiktigt. Från satsningar på förebyggande hälsovård, utökad kollektivtrafik, och god regionplanering, till ett förstärkt skydd för vattentäkter och gröna kilar.

 

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter