Öppen spärrlinje

Öppen spärrlinje

Miljöpartiet konstaterar att med den växande befolkningen vi har i Stockholm, så behöver vi göra det smidigare att resa kollektivt, inte sätta upp fler hinder.

Miljöpartiet vill

  • Skrota spärrarna i tunnelbanan. Med öppna spärrlinjer flyter allt bättre.
  • Öppna minicenter på fler platser där alla kan köpa och ladda kort.
  • Vidareutbilda spärrvakterna till trafikvärdar och biljett-kontrollanter. Personal i kollektivtrafiken bidrar till att öka tryggheten och ett fokus på god service.

Spärrarna orsakar trängsel och försvårar framkomligheten för resenärerna. De har orsakat ett stort antal klämolyckor, de skapar otrygghet för människor med funktionsnedsättning, barnfamiljer och äldre personer. Barn hamnar ofta på fel sida. Äldre riskerar att fastna med väskor när de inte passerar tillräckligt fort. Funktionsnedsatta har svårt att ta sig fram i den röriga trafikantmiljön som spärrarna och dess olika informationsskyltar bidrar till. Dessutom är spärrarna kostnadsdrivande vad gäller inköp, drift och underhåll, samtidigt som de inte förhindrar fuskåkning. En trygg och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar Stockholmsregion.

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter