Stockholmsregionen

Välkommen till Miljöpartiet i Stockholmsregionen! Rörelsen med framtidstro. Vi är 26 kommunavdelninar och Stockholms läns landsting. Tillsammans jobbar vi för att bygga en grönare och mänskligare region.

Kampanj: hjälp som hjälper Miljöpartiet vill satsa mer på barn och ungas psykiska hälsa! Särskilt på tidiga insatser. Klicka på bilden för att läsa mer om våra förslag.
Våra prioriteringar

Hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen mår inte bra. Folkhälsan i länet är ojämlik och alliansen fördelningen av vården är lika ojämlik. Samtidigt måste landstinget spara 800 miljoner kronor i vården. Vi måste omfördela vårdens resurser. Vi måste ta hand om vår personal och minska flykten från landstinget som arbetsgivare. Vi vill förbättra personalens arbetsmiljö, främja jämställda löner och se till att alla resurser stannar i vården. Särskilt vill vi satsa på den att stabilisera förlossningsvården och öka insatserna för en bättre psykisk hälsa.

Klimat.

Vi vill ställa om till en modern och hållbar storstadsregion. Då behöver vi investera i förnybar energi, energieffektivisera och göra Stockholms läns landsting fossilfritt. Därför satsar Miljöpartiet omkring 600 miljoner i budgeten. På så vis kan landstinget gå från ord till handling i klimatarbetet.

Kollektivtrafik.

Kollektivtrafik är smart trafik. Den är jämställd, klimatsmart och i Stockholm är det regionens största mötesplats. Idag ser vi hur bussarna blir färre och bilarna fler i vårt län. Det är fel väg.

Kultur.

Nyckelpersoner

Landstingsfullmäktige Stockholm