Stockholmsregionen

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet i Stockholmsregionen! Rörelsen med framtidstro. Vi är 26 kommunavdelninar och Stockholms läns landsting. Tillsammans jobbar vi för att bygga en grönare och mänskligare region.

Våra prioriteringar

Hälso- och sjukvård.

Miljöpartiet vill att vård ska ges efter behov. Där behoven är större måste det finnas mer resurser. Det handlar om att öka resurserna till vissa vårdcentraler för en mer jämlik hälsovård, till vård för en god psykisk hälsa och till förlossningsvården. Vi måste förbättra sjukvårdspersonalens arbetsmiljö och bli en attraktiv arbetsgivare.

Klimat.

Vi vill ställa om till en modern och hållbar storstadsregion. Då behöver vi investera i förnybar energi, energieffektivisera och göra Stockholms läns landsting fossilfritt. Därför satsar Miljöpartiet omkring 600 miljoner i budgeten på det. På så vis kan landstinget gå från ord till handling i klimatarbetet.

Kollektivtrafik.

När Stockholmsregionen växer måste kollektivtrafiken hänga med. Då måste bussarna och tågen bli fler. Nya spår och linjer tillkomma. Det är viktigt för att människor ska få sin vardag att gå ihop och en förutsättning för en hållbar utveckling.

Kultur.

Kulturen tillhör alla. Miljöpartiet vill att alla ska ha möjlighet att både ta del av och skapa kultur. Det innebär låga kostnader och hög tillgänglighet

Bostäder.

Bostadsbristen är en av vår regions största utmaningar. Det är samtidigt ett unikt tillfälle att bygga både mycket och hållbart. Vi tänker ta det tillfället

Miljöpartiet de gröna Stockholmsregionen

Politiskt kansli

Miljöpartiet de gröna Stockholmsregionen

Internt kansli/nyckelpersoner