Dags för säkra förlossningar

Det är kris i förlossningsvården igen. Miljöpartiet satsar därför på fler barnmorskor och på en barnmorskeledd förlossningsavdelning på Karolinska Huddinge. Det är ett steg mot den förlossningsvård personalen och familjerna efterfrågar.

Miljöpartiet vill

  • Garantera en barnmorska per födande kvinna
  • Införa personal- och utbildningslyft och ge förutsättningar för högre löner till barnmorskor och sjuksköterskor
  • En ny enhet på Huddinge sjukhus, ledd av barnmorskor
  • Inrätta en telefonrådgivning för gravida kvinnor och för kvinnor som nyligen har fått barn

En barnmorska per födande kvinna 

Under det aktiva förlossningsarbetet ska en barnmorska vara med varje födande kvinna. Detta ska vi genomföra under mandatperioden 2014-2018. Miljöpartiet vill också garantera nyblivna föräldrar ostörd tid med sin bebis i minst ett par timmar utan att behöva byta rum efter förlossningen. 

Personal- och utbildningslyftet och satsningar på arbetsmiljön 

Miljöpartiet satsar 70 miljoner i budget. På så vis kan vi anställa fler barnmorskor och öppna en barnmorskeledd förlossningsavdelning på Karolinska Huddinge.

Telefonrådgivning för gravida kvinnor och för kvinnor som nyligen har fått barn 

Vi vill inrätta en telefonrådgivning som bemannas med erfarna barnmorskor. Den kan avlasta förlossningen, som idag tar emot samtal och besök från oroliga blivande mammor. Telefonrådgivningen ska även ge stöd efter förlossningen. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: