Mer kollektivtrafik när miljöpartiet får vara med och bestämma

Lyssna

Biljettpriserna för SL höjs den 9 januari för att finansiera satsningar på kollektivtrafiken. Det är en del av Miljöpartiets överenskommelse med Alliansen i landstinget. Överenskommelsen är ett större paket av kollektivtrafiksatsningar för att förenkla och förbättra kollektivtrafiken. Det är bra för både resenärer och klimatet.

Vad är överenskommelsen om kollektivtrafiken?

Vi har fått igenom satsningar på kollektivtrafiken. Det är bra för både resenärer och klimatet. Miljöpartiets överenskommelse med Alliansen i landstinget ger mer och bättre kollektivtrafik. Genom ett tydligt system med årliga små prisändringar får vi också ett slut på chockhöjningar. Överenskommelsen är bra för både resenärer och klimatet.

Enhetstaxan har införts

Tack vare Miljöpartiets överenskommelse har vi redan fått enhetstaxa i Stockholmsregionen. Det betyder att en resa i länet har ett pris, istället för det tidigare krångliga zonsystemet. Genom att införa ett nytt biljettsystem med ett enkelt pris för enkelbiljett skapas ett tydligare och bättre biljettsystem. Miljöpartiet har länge kämpat för enhetstaxan som nu är verklighet.

Med hur mycket höjs priset?

Det blir en prishöjning på 3,3 procent. Det betyder att månadskortet blir 30 kronor dyrare för vuxna och 20 kronor dyrare för pensionärer, studenter och ungdomar. Biljettpriser för skolungdomar under 20 år påverkas inte.

Här hittar du den nya prislistan:

https://sl.se/sv/info/nyheter/biljettpriserna-hojs-9-januari-2018/?date=...

Varför går MP med på att höja SL-priserna?

Miljöpartiet vill ta ansvar för kollektivtrafiken och klimatet. Stockholmsregionen växer och kollektivtrafiken måste räcka till samtidigt som bilresorna måste minska. En mindre höjning av biljettpriser ser till att viktiga kollektivtrafiksatsningar blir av istället för att skjutas på tiden. Det är viktigt.

Till vilka satsningar går pengarna?

Prishöjningen skapar utrymme för viktiga spårsatsningar. Tvärbanans förlängning till Kista och Helenelund, Roslagsbanans upprustning och Spårväg Citys förlängning till T-centralen ingår i överenskommelsen. Citybanan har även öppnats enligt plan.

Dessutom ingår en förlängning av Spårväg City i utredningen av kollektivtrafik försörjningen till Norra Djurgårdsstaden.

Flera viktiga och omtyckta direktbusslinjer på Södertörn undantas också från effektiviseringar genom överenskommelsen. Som ett resultat av överenskommelsen har ekonomin gått bättre 2017. Överskottet går direkt tillbaka till resenären i form av förstärkningar i busstrafiken. Under 2018 får 64 busslinjer bättre busstrafik.

Kommer priserna fortsätta höjas?

Enligt överenskommelsen höjs priserna med 3,3 procent årligen fram till beslut om budget för 2020. Samtidigt kommet taxan minst till hälften finansieras med skattemedel. Resten finansieras med biljettintäkter. Det skapar förutsättningar både för finansiering av framtida investeringar i kollektivtrafik och för en lägre prisutveckling än om man låter biljettpriset stå för en större del av intäkterna. Det är bra.

Sen behövs det långsiktiga lösningar så att resenärerna kan förstå prishöjningar. Som det är nu kan prishöjningar ske plötsligt och inte följa den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället. Därför utreds ett nytt system där prissättningen styrs av ett index som bygger på de kostnader som finns för att köra kollektivtrafiken. Det kan handla om bränslepriser eller lönekostnader. Miljöpartiet vill att resenärerna ska få ett stabilt och tydligt system för kollektivtrafikens prissättning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: