Öppen spärrlinje

Miljöpartiet konstaterar att med den växande befolkningen vi har i Stockholm, så behöver vi göra det smidigare att resa kollektivt, inte sätta upp fler hinder.

Miljöpartiet vill

  • Skrota spärrarna i tunnelbanan. Med öppna spärrlinjer flyter allt bättre.
  • Öppna minicenter på fler platser där alla kan köpa och ladda kort.
  • Vidareutbilda spärrvakterna till trafikvärdar och biljett-kontrollanter. Personal i kollektivtrafiken bidrar till att öka tryggheten och ett fokus på god service.

Spärrarna orsakar trängsel och försvårar framkomligheten för resenärerna. De har orsakat ett stort antal klämolyckor, de skapar otrygghet för människor med funktionsnedsättning, barnfamiljer och äldre personer. Barn hamnar ofta på fel sida. Äldre riskerar att fastna med väskor när de inte passerar tillräckligt fort. Funktionsnedsatta har svårt att ta sig fram i den röriga trafikantmiljön som spärrarna och dess olika informationsskyltar bidrar till. Dessutom är spärrarna kostnadsdrivande vad gäller inköp, drift och underhåll, samtidigt som de inte förhindrar fuskåkning. En trygg och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar Stockholmsregion.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: