Satsa på barns psykiska hälsa

Lyssna

Allt fler barn och unga mår psykiskt dåligt. De lider av stress, oro, ångest och självhat. Den negativa trenden måste vändas. Miljöpartiet vill satsa mer på barn och ungas psykiska hälsa och särskilt på tidiga insatser. Barn behöver hjälp som hjälper!

#hjälpsomhjälper

Miljöpartiet vill

  • Utveckla Barnavårdcentralens uppdrag
  • Anställ fler psykologer och kuratorer på skolorna
  • Satsa på ungdomsmottagningarna
  • Anställ en psykolog på varje vårdcentral

1. En bra start De minsta barnen behöver få rätt hjälp från början. Vi vill ge barnavårdcentralerna (BVC) större möjlighet att jobba med familjer som inte mår bra. Ger vi BVC i uppdrag att arbeta med familjernas psykosociala hälsa kan de göra mycket mer. Det behövs mer familjecentraler i länet, där landstingets barnmorskor och psykologer tillsammans med kommunens socionomer och pedagoger på öppna förskolor kan ge familjer de stöd de behöver. I områden med många nyanlända familjer vill vi att BVC ska erbjuda familjerna fler hembesök. Det måste också finnas en barnhälsovård knuten till förskolorna, som kan följa barnen under deras fem första år och verkligen ge barn som mår dåligt den hjälp de behöver.

2. Fler kuratorer och psykologer på skolorna När barn slår sig går det till skolsköterskan. När de mår dåligt måste det finnas psykologer och kuratorer på skolan att prata med. Miljöpartiet vill satsa på psykiatriska team inom skolhälsovården. Tyvärr har många skolpsykologer i länet ansvar för allt för många elever. Idag är snittet 1500 elever per psykolog. Miljöpartiets mål är att en skolpsykolog och en kurator ska ansvara för max 500 elever. Så ger vi barnen rätt hjälp. Vi vill att det på varje skola finns psykiatriska team bestående av psykolog och kurator som kan stötta både elever och lärare. En fungerande skolsituation är en nyckel till barn och ungas psykiska hälsa.

3. Satsa på ungdomsmottagningarna Många unga litar på ungdomsmottagningen. Dit går unga mellan 13-25 år för att de tycker att de får den hjälp som de behöver. Någon som lyssnar på dem. Med stöd från den rödgröna regeringen kan vi utöka ungdomsmottagningarnas psykosociala uppdrag, fortbilda personalen i psykosociala insatser och anställa fler kuratorer och psykologer som kan erbjuda våra unga stödjande samtal. Ungdomsmottagningarna behöver också få ett särskilt uppdrag att arbeta med ensamkommande barn.

4. En psykolog på varje vårdcentral Oavsett om ditt barn får en allergisk reaktion eller en panikattack så ska du kunna få hjälp på närmaste vårdcentral. Precis som det finns medicinsk kompetens så måste det finnas en psykolog med kunskap om barn på varje vårdcentral. En tredjedel av alla som söker vård på en vårdcentral söker psykiatrisk vård, men idag saknas det psykologer på 40 procent av våra vårdcentralerna. Och tittar man på andelen vårdcentraler med psykologer som har erfarenhet av att arbeta med barn är siffrorna ännu lägre.

5. Många olika behandlingsmetoder Alla barn och unga är olika, och har allt i från prestationsångest, familjeproblem till neurologiska skador. Tyvärr upplever många att det inte finns någon som har tid att ge dem rätt hjälp. Idag erbjuder vården främst medicinering och kognitiv beteendeterapi (KBT). Individer är olika och har olika behov, därför är det också viktigt att processionen ges större möjlighet att erbjuda en större palett av beprövade behandlingsmetoder. Det gäller såväl vården på BVC, i skolan och på vårdcentralen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: