Interpellationer

Här hittar du länkar till de interpellationer vi lämnat in under mandatperioden 2015-2018

Interpellation: Trafiksituationen i korsningen Finningevägen-Ekstigen     Inlämnad 150508 Svar

Interpellation: Hållbar avfallshantering                                                     Inlämnad 151015 Svar

Interpellation: Klimat- och energiplan                                                       Inlämnad 151022 Svar

Interpellation: Medborgares yttranderätt på kommunfullmäktige              Inlämnad 160229

Interpellation: Socialnämndens sparkrav                                                   Inlämnad 160318 Svar

Interpellation: Personalpolitik och kommunen som attraktiv arbetsgivare  Inlämnad 160318 Svar

Interpellation: Kostnader på grund av hög personalomsättning och sjukfrånvaro   Inlämnad 170118  Svar

Interpellation: Avsaknad av klimat- och energiplan                                  Inlämnad 170126  Svar

Interpellation: Andel tankad etanol i etanolbilarna                                   Inlämnad 170126 Svar

Interpellation: Etablering av biogasanläggning                                         Inlämnad 170208 Svar

Interpellation: Förbättringar av ljudmiljön i våra skolor                            Inlämnad 170222 Svar

Interpellation: Demokratin i kommunfullmäktige                                     Inlämnad 170227 Svar

Interpellation: Skydd av reservvattnet                                                      Inlämnad 180525 Svar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: