Grön politik för Sörmland

Det regionala samarbetet behöver stärkas, framförallt i frågor som rör miljö, folkhälsa, kultur, fortbildning, jämställdhet, jämlikhet och demokrati.

 

Vårt program har följande rubriker:

Miljö och folkhälsa

Hälso- och sjukvård

Äldres vård- och omsorgsbehov

Kultur och folkbildning

Trafik och infrastruktur

Nya gröna näringar

Utbildning och arbete

Jämställdhet, jämlikhet och demokrati 

Läs hela programmet här

 

 

Fördjupning i ämnet Landstingsprogram 2015-2018

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: