Barn och unga

Barn och unga

Vi vill ge barn och unga en starkare roll i Strömstads kommun. Det talas ofta om ”barnperspektiv” och att ”ungdomarna är vår framtid”, men när besluten väl ska fattas handlar diskussionerna oftast om annat. Vi menar att det är dags att omvandla de fina orden till handling och prioritera barn och unga NU.

Miljöpartiet vill

  • fortsätta öka andelen ekologisk mat i kommunens kök
  • ha en vikariepool med utbildade lärare.
  • utveckla kommunens parker och grönområden
  • fullfölja planerna på Skatepark vid Strömsvattnet, men också utveckla fler möjligheter till spontanaktivitet. T ex klättring eller frisbeegolf
  • ha tvåpedagogsystem i grundskolorna
  • bygga trygga och säkra skolvägar till skolorna i Strömstads kommun
  • att kulturskolan ska vara gratis
  • att barngrupperna i skolan ska bli mindre
  • att barn och unga ska ha inflytande över frågor som rör deras vardag

 

Nyheter på Barn och unga

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter