Digitalisering

Nya digitala verktyg har möjlighet att göra stadens verksamhet tillgängligare, effektivare och mer demokratisk. Det är en potential som Miljöpartiet vill ta tillvara. Sundbyberg måste öka takten i sin digitala omställning.

Miljöpartiet vill

  • Staden ska snabbare digitalisera sin verksamhet, med syftet att höja kvaliteten och öka kostnadseffektiviteten.
  • Valfriheten i Sundbyberg ska komma alla till del. Valet av utförare av till exempel hemtjänst och äldreomsorg ska göras lättare med ett digitalt verktyg där kvalitetsmätningar, brukarundersökningar och liknande finns samlat.
  • Tillgången till internet och användandet av modern välfärdsteknik ska öka inom äldreomsorgen.
  • Digitala enkäter, medborgardialoger eller medborgarbudgetar ska öka invånarnas inflytande över förändringar i deras närområde.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: