Social omsorg

Sundbyberg ska aktivt arbeta för att förebygga utanförskap. Kommunen ska samarbeta med landstinget och andra aktörer för att erbjuda bästa möjliga stöd och för att undvika att individer hamnar mellan stolarna. Samhällets skyddsnät behöver alltid hålla.

Miljöpartiet vill

  • Staden ska jobba enligt Rinkebymodellen, där BVC och socialtjänst gör gemensamma hembesök hos föräldrar, under barnets första levnadsår.
  • Sundbyberg ska arbeta med att förebygga och motverka alla typer av missbruk, såsom spel-, drog- och alkoholmissbruk. Den som redan är drabbad av ett beroende ska erbjudas stöd och hjälp i kommunens verksamheter.
  • Staden ska fortsätta sitt uppsökande arbete gentemot unga som varken arbetar eller studerar, för att förebygga olika former av utanförskap.
  • Kommunens bostadsbolag ska tillhandahålla ett tillräckligt antal träningslägenheter för sociala behov.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: