Vatten

Sundbyberg är en liten kommun till ytan, men har ändå flera vackra vattendrag att värna. Miljöpartiet vill att stadens vattenhantering ska motverka gifter och onödiga utsläpp, vilket både skyddar naturen och invånarna. Dessutom behöver staden förbereda sig för ett mer dramatiskt klimat.

Miljöpartiet vill

  • Stadens vattendrag ska uppnå gällande miljökvalitetsnormer. Hanteringen av dagvatten ska begränsa utsläppen i värdefulla vattenmiljöer.
  • Igelbäcken ska skyddas och bevaras som ett artrikt och levande vattendrag.
  • Sundbyberg ska klimatanpassas genom att den fysiska miljön säkras inför svårare torka, extrema skyfall och höjda vattennivåer.
  • Staden ska undersöka möjligheten att anlägga fler båtplatser utmed Hamngatan och att förse dessa med laddstolpar för eldrivna båtar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: