Ett Sundsvall med bra skolor och välmående elever

Skolan ska ge alla elever möjlighet att nå sin fulla potential.

Skolan ska ge eleverna möjlighet att nå sin fulla potential. I Sundsvall når en stor del av ungdomarna inte godkänd gymnasieexamen. För att förändra det behöver vi ha lärare i skolan som trivs med sina jobb och får möjlighet att
satsa helhjärtat på undervisning istället för att lägga stor tid på annat. I Sundsvall ska alla skolor vara bra skolor.

Miljöpartiet oroas över att många ungdomar mår psykiskt dåligt. Den psykiska ohälsan hos 10-17-åringar har dubblerats på tio år. Sverige som land blir allt rikare, samtidigt som så många mår allt sämre. Det kan vi inte acceptera.

Fördjupning i ämnet Barn och ungas hälsa

  • Vi vill anställa fler psykologer och kuratorer i elevhälsan.
  • Vi vill hålla nere storleken på barngrupper och klasser.
  • Det ska vara tillräckligt många lärare och annan personal i skolan för att ge våra elever god undervisning.
  • Alla vuxna i skolan ska arbeta aktivt för nolltolerans mot mobbning, sexuella trakasserier och andra kränkningar.
  • Vi vill ha mer fysisk aktivitet i skolan för bättre hälsa och inlärning.
  • Kommunen ska arbeta aktivt för att bryta skolsegregationen så att barn med olika bakgrund och erfarenhet möts i samma klassrum.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: