Ett Sundsvall med livskvalitet för alla människor

Ett samhälle där alla ska vara delaktiga.

Sundsvall ska vara en kommun som är bra att bygga sin framtid i, för alla som lever här – oavsett var du bor, om du är frisk eller sjuk, gammal eller ung, om du föddes här eller kom hit igår. Sundsvall ska bli en öppen kommun där alla får en plats i samhället.

Miljöpartiet arbetar för att ge alla, oavsett kön, lika stort inflytande i samhället och hemma. När stora klyftor och utanförskap slår rot i ett samhälle växer misstro och rädsla – mellan människor och mot framtiden. Tillsammans kan vi bryta ojämlikhet och segregation. Miljöpartiet vill att alla ska vara delaktiga och trygga i ett Sundsvall där vi ställer upp för varandra.
 

Fördjupning i ämnet Livskvalitet och trygghet

  • Vi vill motverka sjukskrivningar genom att anställda får mer makt över sin tid och sin arbetssituation. Alla anställda borde ha möjlighet att själva välja hel- eller deltid.  
  • Vi är stolta över och vill värna våra fina förutsättningar för friluftsliv, kultur och idrottsutövning. Vi prioriterar renovering av nuvarande sport- och kulturanläggningar framför kostsam nybyggnation.
  • Kommunens verksamhet ska präglas av mångfald och jämställdhet. Språket är nyckeln till god integration. Vi vill stötta föreningar som skapar bryggor mellan människor.
  • Undervisningen i svenska för invandrare (SFI) bör förbättras så att nyanlända snabbare kan komma in i jobb, skola och samhälle.
  • Vi vill ta fram en långsiktigt plan för boenden för äldre. Regelbunden vistelse utomhus och i naturmiljö ska vara ett självklart inslag i äldreomsorgen.
  • Vi vill ställa krav på att färdtjänsten ska komma i tid.
  • Vi vill tillåta medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: