Hagby KVV

Information om Hagby KVV

Miljöpartiet är i grunden positiv till anläggningar vilka reducerar nettoutsläppen av växthusgaser genom förbränning av förnyelsebara bränslen. Det föreslagna kraftvärmeverket i Hagby är ett ambitiöst och prestigefyllt miljöåtagande vilket ger Täby och angränsande kommuner fjärrvärme samt levererar el till det nationella nätet.

Planerna har emellertid mött omfattande kritik från allmänheten. Materialet som presenterats vid programrådet emanerar i stor utsträckning från E.ON. själv vilket spätt på kritiken. Det vore ytterst beklagligt om verket visar sig inte kunna uppnå de högt ställda miljömålen. För att öka trovärdigheten i utredningarna föreslår därför Miljöpartiet att kontroversiella frågor tas upp av sakkunniga utredare vilka är oberoende av både E.ON. och kommunen..

Se hela yttrandet i pdf-filen nedan.

http://www.mp.se/sites/default/files/yrkande_hagby.pdf

Detaljplanen om Hagby KVV - Länsstyrelsen.

http://www.mp.se/sites/default/files/lansstyrelsen_2014-06-05.pdf

 

I veckans Mitt i Täby kan du läsa om att Miljöpartiet i Täby tror att samlad expertis kan ge hållbart alternativ.
Alliansens förslag om ett kraftvärmeverk i Hagby har mött massiv kritik och kommunledningen förordar ett omtag men varken Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet eller Kristdemokraterna.

Artikeln publicerades i Mitt i Täby 2014-09-09 och hittas Här.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: