Skolan

Skolan är en av samhällets viktigaste byggstenar. Här är 4 av Miljöpartiet i Tibro's förslag för att göra våra skolor till en bättre arbetsplats för både personal och elever.

FLER VUXNA I SKOLAN:

En akut fråga är att kunna säkerhetsställa kvalitén i Tibros skolor, både för lärare, elever och övrig personal. Vi behöver bromsa upp de negativa trender som pågår, inte bara i våra lokala skolor utan i hela Sverige. Våra ungdomar skall kunna gå till skolan och känna sig trygga, sedda och inspirerade. Våra lärare skall kunna gå till skolan och känna att hen har tid till sina elever. För att uppnå detta behöver vi anställa fler vuxna inom skolan. Vi behöver mer specialpedagoger, elevassistenter och skolhälsåvårdspersonal för att kunna möta och garantera varje enskilda elevs behov i skolan. Vi behöver även återställa tillgången på vikarier, det skall inte behöva finnas sådant som lärarlösa lektioner i våra skolor. Besparingen på skolpersonal får inte fortsätta. 

SKOLMATEN:

Vi anser att grundskolorna i Tibrokommun bör sträva efter att servera mer ekologisk, närproducerad och säsongsbetonad mat än man gör i nuläget. En plan och riktlinje för detta existerar redan, men det har visat sig att den ej efterföljts i praktiken. Därför anser vi att en mer omfattande kontroll av upphandlingen till skolans kök bör upprättas, för att kontrollera och säkerställa att vi lever upp till de budskap vi förmedlar. Alla cafér som drivs inom skolanslokaler bör sluta sälja produkter som innehåller palmolja.  Om stöd finns hos skolans elever/personal bör en köttfri dag införas.  

BUDGET:

Grundskolorna i Tibrokommun har länge fått ta stort ekonomiskt ansvar för de ekonomiska mottgångar som drabbat Fågelviksgymnasiet. Vi vill därför undersöka möjligheten att skilja grundskolans och Fågelviksgymnasiets budgeter åt. Detta för att försäkra kvaliten i våra  grundskolor. Ekonomiska misskalkyleringar skall aldrig behöva betalas med elevernas förutsättningar att få en bra skolgång av hög kvalitet.  Under flera år har skolpengen räknats upp med mindre än kostnadsutvecklingen för personal och lokalhyror. Skolans lokaler bör rustas upp för att skapa en bättre arbetsmiljö både för skolans vuxna och eleverna. Det behövs mer pengar till läromaterial och en modernisering utav skolans läroverktyg.  Miljöpartiet höjer hellre skatten än att fortsätta spara in på skolan.  

LÖNER:

Enligt statestik klarar Tibrokommun snittet för utvecklingen av våra lärarlöner. Men då har man ej tagit hänsyn till att erfarenhet och ålder på vår lärarkår är högre än genomsnittet. Man har heller inte räknat in att vi har ett gymnasium i kommunen, en faktor som höjer snittet på lönerna markant. Statestik kan läsas och tolkas olika. Att nöja sig med den enkla tolkning som genomförts och på de grunderna lägga beslut tycker vi är respektlöst mot vår lärarkår. Därför föreslår vi även här att en mer utförlig utredning bör göras för att säkerställa att våra lärare får den lön de förtjänar och har rätt till. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: