Idrott och Folkhälsa

Förenar oss i Tidaholm

Miljöpartiet vill

  • Se mer föreningsgemensamma satsningar
  • Ha jämställda villkor för flickors och pojkars fritidsintressen
  • Öppna upp för nya sporter som breddar utbudet
  • Ge den enskilde ökade möjligheter för bättre hälsa och meningsfull fritid

Många tidaholmare är engagerade i idrottsföreningar. Vi vill se mer föreningsgemensamma satsningar, såsom en Idrottsskola i likhet med Kulturskolan, så att barn och ungas idrottande och hälsa ökar. 

Vi ska ha jämställda villkor för flickors och pojkars fritidsintressen och till exempel förbättra gymnastikföreningens lokalsituation. Vi vill uppmuntra idrottsföreningar att öppna för nya sporter som breddar utbudet i Tidaholm. 

Också för den enskildes idrottande vill vi öka möjligheterna för bättre hälsa och en meningsfull fritid i Tidaholm.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: