Vårt valmanifest för mandatperioden 2019-2022

Tidaholm ökar takten - för en ren jord och en hoppfull framtid.

Många i Tidaholm gör redan medvetna val för att leva miljövänligt och många vill göra mer än så. Våra företag, föreningar och privatpersoner ställer om steg för steg. Det är verkligen allvar för våra ungas framtid. Nu ökar vi takten.

Tidaholm ska var en miljökommun
Vi i Tidaholm ska bidra till den omställning som vi och hela världen befinner oss i för att leva inom naturens ramar. Vi ställer om Tidaholm steg för steg i allt vi gör, till fossilfritt och minsta möjliga avfall och utsläpp. Klimatet är vår tids viktigaste fråga.

Miljöpartiet samarbetar för klimatet
I en liten kommun är det framgångsrikt att samarbeta och se möjligheter. Miljöpartiet samarbetar gärna med andra i Tidaholm för att öka takten i klimatarbetet.

Miljöpartiet driver klimatarbete och andra Tidaholmsfrågor, till exempel:

 • Att det blir lättare att få tillgång till närproducerad mat
 • Året-om-extrajobb för unga
 • Bättre möjligheter till vidareutbildning för skolpersonal
 • Vattenrening av mikroplaster, kemikalier och mediciner
 • Satsar mer på Kulturskolan, föreningslivet, biblioteket, Saga, museet och ungdoms­gården som värdefulla mötesplatser för alla
 • Kollektiv­trafikkort för unga till låg kostnad
 • Skolpersonal med hög kunskap om barns utveckling och pedagogik
 • Individuella barnomsorgstider
 • Barn får god och ekologisk skolmat och lär sig hur mat blir till
 • Att äldre har nära till vård, omsorg och hälsoråd, och kan styra sitt eget liv oavsett hur man bor
 • Samarbete med Ungomsorg, så att äldre och unga möts
 • Balanserat arbetsliv där äldre omsorgspersonal kan gå ner i tid med samma lön
 • Tar väl hand om kommunens byggnader och mark
 • Bort med skräp och klotter
 • Kungsbroskolan ska komma till användning
 • Stadsodlingar
 • Solceller på kommunala tak
 • Fler bra cykelvägar!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: