Detta arbetar vi för i Tranemo

Detta arbetar vi för i Tranemo

 

I Tranemo ingår vi sedan ett och ett halvt år i den styrande majoriteten. Caroline Bergmann sitter i kommunstyrelsen och budgetberedning och Miljöpartiet har fått reellt inflytande. Det hoppas vi få fortsätta med efter valet. Vi vill fortsätta att ställa utmanande frågor och driva utvecklingen mot en grönare, skönare värld.

Klimat

Tranemo ska bli en fossilbränslefri kommun senaste 2030. Miljöpartiet i Tranemo har genomfört beslut om solenergi vid ny- och ombyggnader av kommunala byggnader och vill förenkla för privatpersoner att installera solenergi. Vi behöver nya transportsätt med laddstationer för elbilar, gastankställen,kommunala bilpooler, ökad tågtrafik och fler gång-och cykelvägar. Vi vill ställa om skötseln av kommunens skogar till mer hyggesfritt skogsbruk som gynnar klimat och biologisk mångfald.

Mat och miljö

Andelen ekologisk och lokalproducerad mat ska öka i de kommunala verksamheterna. Vi har varit med och bidragit till att bara svenskt kött serveras på våra skolor och boenden för att värna om vårt lokala lantbruk. Vi vill öka andelen vegetarisk mat. Tillagningskök bör finnas i så många skolor, äldreboenden och andra verksamheter som möjligt.

Skola och kultur

Våra yngsta barn ska vistas i en giftfri och trygg förskola. Stressen i barns vardag ska minska och vi vill ha en sammanhållen skoldag och mer undervisning ute. Kulturskolan bör vara avgiftsfri. MIljöpartiet varit aktivt för att förverkliga ett kulturhus i Tranemo. Det ska bli en välkomnande mötesplats för alla. Alla kommuninvånare, föreningar, företag och kommun måste samverka för att våra nya medborgare ska integreras i samhället och känna sig välkomna.

Omsorg

Tranemoborna ska känna sig trygga och nöjda i all omsorg, i alla skeden i livet och vi måste arbeta för att ensamheten ska minska. Glappet är för stort mellan sk trygghetsboende och vård-och omsorgsboende och nya former av boenden bör utvecklas. Vi vill också att kooperativ och kollektivboende ska vara möjligt inom äldreomsorgen. Personer med funktionsvariationer ska ges större möjligheter att aktivt delta i samhället. Stress är ett svårt problem och vi vill att Tranemo provar sex timmars arbetsdag i någon kommunal verksamhet.

Kontakt: caroline.bergmann@fv.tranemo.se

Facebook: Miljöpartiet de gröna i Tranemo

 

 

 

Relaterade nyheter

Västerbotten, 23 juni 2022

Valmanifest MP Västerbotten 2022

Örebro län, 22 juni 2022

Majoriteten lär inte av sina misstag

Västerbotten, 17 juni 2022

Könsbekräftande vård

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter