Detta vill vi göra i Tranemo!

Vi vill att Tranemo ska bli en hållbar föregångskommun - ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Klimat och energi

Vi vill att Tranemo ska bli en fossilbränslefri kommun som satsar på grön omställning - det är en viktig möjlighet för utveckling av landsbygden. Kommunen bör satsa på solenergi vid ny- och ombyggnader och uppmuntra och förenkla för privatpersoner som vill installera solenergi.

Vi ser förutsättningar för nya transportsätt med laddstationer för elbilar, gastankställe, kommunala bilpooler, ringledsbussar, ökad tågtrafik och fler cykelvägar, Kommunens fordon ska självklart vara miljöfordon. Vi behöver bilen på landsbygden, men den ska köras på bättre bränslen än idag och den omställningen måste påbörjas nu.

Kultur, skola och integration

Vi vill ha en sammanhållen skoldag med möjlighet till läxhjälp. Alla barn måste få möjlighet att klara skolan och skolan måste få arbetsro. Tranemo ska ha en skola i nationell toppklass. Kulturskolan ska vara avgiftsfri och integrerad i den övriga skolverksamheten.

Vi vill fortsätta att utveckla mötesplatser i Tranemo kommun, där bl a ett nytt bibliotek ska inrymmas. Vi vill ha ett tillgängligt och globalt bibliotek med många funktioner, där alla känner sig välkomna. Skolan och kulturen är viktiga för integrationen av nya medborgare. Miljöpartiet står för en generös, human och välkomnande flyktingpolitik.

Giftfri vardag och ekologisk mat

Andelen ekologisk mat ska öka i de kommunala verksamheterna. Upphandlingen bör förändras så att vi kan köpa mer ekologiskt och lokalt. Kött som inte producerats under förhållanden som uppfyller svensk djurskyddslag bör inte serveras. Det är viktigt för att värna om vårt lokala lantbruk. Vi vill ha tillagningskök på så många skolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter som möjligt. Såväl barn som äldre ska ha rätt att känna doften av nylagad mat!

Barnen ska ha en förskola och fritidsverksamhet med tillräckligt med personal, där föräldrar ska känna sig trygga med att barnen har det bra. Antalet gifter i miljön inom barnomsorgen och på skolor måste minimeras. Kemikalierna i vår vardagsmiljö är en tickande bomb som vi måste försöka få bort.

Kortare arbetstid

Vi vill att Tranemo ska vara en föregångskommun och prova att införa kortare arbetstid i någon av kommunens verksamheter. I framtiden kan vi dela på jobben.Det är inte smart att vissa människor ska vara arbetslösa medan andra nästan jobbar ihjäl sig. Förkortad arbetstid underlättar den gröna omställningen, minskar stressen och ger mer tid för familjen och ideellt arbete.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: