Förtroendevalda

Lyssna

Miljöpartiets förtroendevalda i Trelleborgs kommun.

 

Kommunfullmäktige: Emil Samnegård och Tomas Tigerschiöld ledamöter.  Anne-Sophie Samnegård 1:e ersättare och Kai Regnell 2:e ersättare.

Kommunstyrelsen: Emil Samnegård ledamot

Utskottet för hållbar utveckling: Emil Samnegård Ordförande

 

NÄMNDER

Arbetsmarknadsnämnden: Gull-Britt Persson ledamot / Caroline Paulsson ersättare
Bildningsnämnden: Gull Britt Persson ledamot / Britten Morän Jystrand ersättare

Kulturnämnden: Love Nilsson ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden: Simon Yngve ledamot 

Servicenämnden: Tomas Tigerschiöld ordförande

Socialnämnden: Caroline Paulsson ledamot / Tobias Stjärnqvist ersättare

Tekniska nämnden: Kai Regnell ersättare

Valnämnden: Rolf Olsson ledamot / Tomas Tigersschiöld ersättare

 

BOLAG

AB Trelleborgshems styrelse: Kjell Forsberg ledamot

Trelleborgs Bredbands AB:s styrelse: Johannes Book ersättare

Trelleborgs Energiförsäljnings AB styrelse: Christine Stafström Ordförande

Trelleborgs Fjärrvärme AB:s styrelse: Rolf Olsson ledamot

Trelleborgs Hamn AB:s styrelse: Bo Hansson ersättare

Trelleborgs kommuns utvecklings AB:s styrelse: Anne-Sophie Samnegård ersättare

Östersjöterminalens styrelse: Salomé San Miguel ledamot

 

ÖVRIGT

Revisionen: Aina Andersson ledamot (därtill har Aina revisorsuppdrag i bolag och årsval, dessa uppdrag fördelas mellan revisionens ledamöter)

Nämndemän i tingsrätten: Britten Morän Jystrand och Andreas Ekfrost

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: