Bokslut för Trosa - Miljömålen lyser dessvärre röda

Lyssna

I bokslutsdebatten i Trosa kommunfullmäktige 19/4 gjorde MP:s gruppledare Maria Arman ett bokslutet på kommunens framsteg i omställning för miljö och klimat och konstaterade dålig progress för den styrande alliansen. Se hela inlägget nedan:

Årsredovisning 2016 Bokslutsdebatt KF 2017-04-19

Ordförande, ledamöter, press och åhörare. MP tackar för årsredovisningen och revisionsberättelse för 2016.

2016 var ett år med politiska händelser, Brexit och Trump och man kan uppleva att den politiska oron i världen har tilltagit. I Sverige har den rödgröna regeringen 2016 gjort verkstad under sitt andra år som styrande och fått igenom ett antal betydelsefulla politiska förändringar som visar vart man vill föra landet nu. Miljöparitet bidrar i regeringen med att återkommande öka satsningarna för miljö och klimat och det blir succesivt lättare även för en kommun som vår att leva miljövänligt och göra hållbara val.

Årsredovisning är siffror och kronor men också ett bokslut på hur det blev, hur vår kommun utvecklades. Gick Eko-kommunen Trosa åt rätt håll? Vilka utamningar hade vi och vilka löften och mål infriades?

Bokslutet för Trosa kommuns miljö och klimatsatsningar måste jag tyvärr konstatera ligger på oroande underskott. De flesta röda plupparna i redovisningen handlar om miljörelaterade mål. Är det sådan brist på ambition så är det dags att ändra kurs! Låt mig ta några exempel: Kollektivtrafiken, medborgarna är inte nöjda, företagarna är inte nöjda och resandet ökar inte – för vilket år i ordningen? Medborgarna är inte heller nöjda med kommunens insatser för att de ska kunna leva miljövänligt och deras energianvändning har inte minskat. Den hållbara ekologiska utvecklingen står stilla och Eko-kommunernas nyckeltal är inte förbättrade. Det här är den tragiska sanningen. Jag säger inte att majoriteten är klimatförnekare men ni har haft era intressen på andra håll 2016 precis som tidigare.

Behöver jag säga vad som behöver göras? Ignorera inte Trosa kommuns utveckling och mål för miljö och klimat! Börja med att följa den egna energi- och klimatplanen och låt den bli något mer än ett papper! Underlätta mycket mera aktivt för medborgarna i kommunen att leva hållbart. Ta intryck och exempel från moderna kommuner som jobbar grönt. Ge oss gratis kollektivtrafik med bussarna inom kommunen, se till att vi får ett tankställe för biogas, underlätta för cykel och gångtrafik och återvinn mer till att börja med.

Det stora antalet flyktingar och invandrare från andra länder som kom till Sverige 2015 har Trosa kommun klarat av fint som det ser ut och deras närvaro stjälpte inte samhället som vissa befarade. Med vilja och solidaritet har vi fått nya invånare till kommunen och totalt har antalet invånare gått upp med 369 medborgare vilket generar både inkomster och utgifter för kommunen.

Resultatet av kommunens ekonomi för året ser som vi hört positivt ut. Men låneskulden är oförändrad och det långsiktiga problemet är därför kvar och gör mig knappast lugn för framtiden.

Redovisningen för vård-och omsorgsnämnden är oroande eftersom den förutom ekonomiskt underskott visar ett stort antal röda pluppar, samtliga med negativ trend i kvaliteten, vilket dock inte visas för man har uteslutit pilarna. Man frågar sig om det finns någon strategi för att vända de här trenderna?

Vi i miljöpartiet har kunskap idéer och ambition för hållbar och långsiktig samhällsbyggnad. Vi vill ställa om samhället för barnens skull och vi ser fram emot att vara med och utveckla Trosa till en hållbar kommun där även miljömålen lyser gröna. Med detta vill jag tacka för samarbetet och yrka bifall till årsredovisningen.

Bokslutsdebatt med miljö-bokslut för Trosa kommun! Bättring efterfrågas!