Miljöpartiet inleder med två motioner till kommunfullmäktige

Lyssna

Två motioner lades fram vid den nya mandatperiodens första KF 5/11, 2014. 1. Placering av pensionspengar i etiska fonder 2. Miljökrav på tjänstebilar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: