Motion om fordonspolicy och tjänste-/förmåns-bilar

Lyssna

Kommunens Rese- och fordonspolicy antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-12. Resepolicyn omfattar alla resor i tjänsten/uppdraget för medarbetare och förtroendevalda.

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I TROSA KOMMUN
 

Motion om fordonspolicy och tjänste-/förmåns-bilar

Kommunens Rese- och fordonspolicy antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-12. Resepolicyn omfattar alla resor i tjänsten/uppdraget för medarbetare och förtroendevalda.

I Fordonspolicyn anges vilka krav som ska ställas på kommunens poolbilar vad gäller miljö, drivmedel och säkerhet. De nya bilar som används för persontransporter som anskaffas eller leasas ska enligt policyn:

·         Uppfylla regeringens senaste miljöbilsdefinition.

·         Om möjlighet finns, vara el- eller laddhybridbil.

·         Drivas med förnyelsebart bränsle, etanol eller biogas, alternativt el. I andra hand ska bilar i bästa tillgängliga miljöklass inköpas och/eller hyras/köpas.

·         Följa förordning om statliga myndigheters inköp av bilar uppdaterad SFS 2009:1.

·         Utrustas med motor- och kupévärmare.

·         Utrustas med alkolås.

Vid sammanträdet 2014-03-12 ställde MP proposition på att ovanstående skulle gälla även tjänstebilar, vilket avslogs. Miljöpartiet anser att ovanstående miljökrav som ytterst relevanta och helt i enlighet med de antagna miljö- och klimatmål samt strategier för att uppnå fossilfri fordonsflotta som Trosa Kommun antagit. Vi yrkar därför att samma krav ställs på samtliga bilar som bekostas med kommunens medel.

Miljöpartiet anser det angeläget att kommunen som helhet visar konsekvens i sina miljö-hänsyn, det vill säga att miljöval ska vara normen och gälla alla medarbetare utan undantag. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

att kommunens fordonspolicy uppdateras med tillägget att samma kravspecifikation som finns i fordonspolicyn från 2014 gäller kommunens förmåns och tjänstebilar.

 

Trosa den 4 november 2014

 

 

 

 

Maria Arman (mp)              Robin Dall (mp)               Marina Fallai (mp)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: