Fler hyresrätter

"En effektiv markanvändning möter bostadsbrist och tillvaratar naturen."

Vi planerar långsiktigt och ska köpa mark för bostäder och småföretag. En effektiv markanvändning möter bostadsbrist och tillvaratar naturen.

Vi vill öka byggandet av hyresrätter och ha minst 50 procent vid byggande av flerbostadshus – för våra ungdomar, de äldre som vill flytta från sin villa och par som skiljer sig.

Vi eftersträvar större variation, allt ifrån hyresrätter (inkl kooperativa), bostadsrätter, kollektivhus, radhus till villor.

 

Vi ska bygga miljöanpassat, energisnålt och kollektivtrafik- och servicenära. Ett bra boende ska vara möjligt oavsett tillgång till bil, ålder eller funktionsförmåga.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: