Demokrati och öppenhet

Demokratin kan inte tas för givet, utan måste ständigt erövras.

Vi vill öppna upp politiken till de beslutande rummen och göra den mer intressant för Tyresöborna.  Vi vill tillvara ungdomars synpunkter och öka deras påverkansmöjligheter. Vi stärker människors delaktighet och inflytande över kommunala beslut.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: