Jämställdhet och jämlikhet

Snäva könsnormer och brist på jämställdhet begränsar människors livsval.

För att uppnå jämställdhet ska allt arbete värderas utifrån samma principer och välfärd och service ges utifrån behov. Ett visst kön ska inte gynnas på bekostnad av ett annat. Att motverka våld, i synnerhet det som slår hårt mot kvinnor och barn ska prioriteras.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: